Kalendar događanja   Srijeda, 21.03.2018

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena


Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. st.1. t.2. Statuta Grada Opuzena („Neretvanski glasnik“, broj 6/09 i „Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 1/10), Gradsko vijeće Grada Opuzena na 2. sjednici održanoj  dana 22. srpnja 2013. godine donosi Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena

 

1.)Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća (195kb)
2.)Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća (0kb)
3.)Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opuzena (562kb)
  Preuzmite sve dokumente

 

   


   Savjetovanje s javnošću
   Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Proračun Grada Opuzena
   Javna nabava
   Gradsko vijeće
   Natječaji, zakupi i javni pozivi
   Odluka o komunalnom redu
   Odluka o komunalnom doprinosu
   Pravo na pristup informacijama
   Javne potrebe u kulturi i sportu
   Socijalni program
   Komunalne djelatnosti
   Prostorno uređenje i gradnja
   Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

  Vremenska prognoza

  DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

  Anketa

  U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

    komunalno uređenje

    sport

    kulturu

    socijalni program

    gospodarstvo

   

      Rezultati

  Novosti

  Korisni linkovi

  Kontakt info

  Grad Opuzen
   Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
    Dubrovačko-neretvanska županija
    Telefon: +385 20 671 139
    Fax: +385 20 672 059
    E-mail: opuzen@opuzen.hr
    MB: 02774275
    OIB: 31464373259
    IBAN: HR0223400091830600004