Kalendar događanja   Petak, 20.04.2018

Savjetovanje s javnošću


Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada Opuzena, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Grada (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i drugo).

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih propisa i drugih akata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09) koji se na odgovarajući način primjenjuje na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Uz svaki nacrt općeg akta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljeni su i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu: opuzen@opuzen.hr.

 

Plan savjetovanja s javnošću

 

Zakonski propisi

1. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15)

2. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“, broj 140/09)

3. Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata


Savjetovanje s javnošću otvoreno je od 18. travnja do 25. travnja 2018. godine

Savjetovanje s javnošću -  Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Opuzena za 2017. godinu

Savjetovanje s javnošću - Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena


Savjetovanje s javnošću otvoreno je od 22. siječnja do 30. siječnja 2018. godine.

Savjetovanje s javnošću o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Opuzena

Savjetovanje s javnošću o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području grada Opuzena

Pravilnik o uvjetima stipendiranja studenata Grada Opuzena

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine


Savjetovanje s javnošću otvoreno je od 08. studenog do 08. prosinca 2017. godine.


Savjetovanje s javnošću otvoreno je od 30. studenog do 14. prosinca 2017. godine.

Izmjene i dopuna Proračuna Grada Opuzena za 2017. godinu

Odluke o izmjanama Programa

Odluke o proračunu za 2018. godinu

Program za 2018. godinu

 

   


   Savjetovanje s javnošću
   Strateški razvojni program Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Izmjene i dopune Strateškog razvojnog programa Grada Opuzena za razdoblje od 2015. do 2020. godine
   Proračun Grada Opuzena
   Javna nabava
   Gradsko vijeće
   Natječaji, zakupi i javni pozivi
   Odluka o komunalnom redu
   Odluka o komunalnom doprinosu
   Pravo na pristup informacijama
   Javne potrebe u kulturi i sportu
   Socijalni program
   Komunalne djelatnosti
   Prostorno uređenje i gradnja
   Plan gospodarenja otpadom Grada Opuzena za razdoblje 2017. - 2022. godine

  Vremenska prognoza

  DatumIkonaPr. temp.TlakVlaga

  Anketa

  U kakve sadržaje bi se trebalo ulagati više novca iz gradskog proračuna?

    komunalno uređenje

    sport

    kulturu

    socijalni program

    gospodarstvo

   

      Rezultati

  Novosti

  Korisni linkovi

  Kontakt info

  Grad Opuzen
   Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
    Dubrovačko-neretvanska županija
    Telefon: +385 20 671 139
    Fax: +385 20 672 059
    E-mail: opuzen@opuzen.hr
    MB: 02774275
    OIB: 31464373259
    IBAN: HR0223400091830600004