You are here

Sazvana 4. sjednica gradskog Vijeća Grada Opuzena

Predsjedni Gradskog Vijeća Jure Stanić  je sazvao 4. sjednicu Gradskog Vijeća  sa terminom:

dan 01. rujna 2021. godine (srijeda) s početkom u 1800 sati

te je predložio dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika II. sjednice Grdaskog vijeća
  2. Aktualni sat
  3. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena
  4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o kratkoročnom kreditu
  5. Prijedlog Odluke o o davanju suglasnosti na Odluku o kratkoročnom kreditu
  6. Prijedlog Odluke o jednokratnoj pomoći sufinanciranja nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima Osnovne škole Opuzen s prebivalištem na području Grada Opuzena za nastavnu godinu 2021./2022.
  7. Prijedlog odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Odvodnja Opuzen d.o.o.
  8. Prijedlog odluke o izmjenama Potpunog teksta Izjave Čistoća Opuzen d.o.o. za komunalne djelatnosti
Top
Skip to content