Savjetovanje u tijeku

Naslovnica / Transparentno / Savjetovanje u tijeku

Izmjene i dopune Proračuna Grada Opuzena za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Proračunu Grada Opuzena za 2019. godinu s projekcijom za razdoblje od 2020.- 2021. godine

 

 

[recaptcha]

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada Opuzena, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Grada (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i drugo).

 

Prilozi sadržaju: