Savjetovanje u tijeku

Naslovnica / Transparentno / Savjetovanje u tijeku

Odluka o komunalnoj naknadi

Početak savjetovanja: 11. ožujka 2019. godine
Završetak savjetovanja: 26. ožujka 2019. godine


Odluka o komunalnom doprinosu

Početak savjetovanja: 11. ožujka 2019. godine
Završetak savjetovanja: 26. ožujka 2019. godine

 

 

 

[recaptcha]

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području grada Opuzena, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem Grada (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i drugo).

 

Prilozi sadržaju: