Savjetovanje u tijeku

PRIJEDLOG PRORAČUNA

1. Obrazac za sudjelovanje prijedlogu Proračuna Grada Opuzena za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu

2. Plan proračuna za 2024 sa projekcijama 2025-2026

Izvješće o provedenom savjetovanju

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

  1. Odluka o redu na pomorskom dobru
  2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Opuzena za razdoblje 2024. – 2028.
  3. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Grada Opuzena

 

ODLUKA O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRADA OPUZENA

1. Nacrt Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Opuzena

2. Obrazac za sudjelovanje u Nacrtu Odluke

 

PRIJEDLOG ODLUKE O POMORSKOM DOBRU

1. Odluka o redu na pomorskom dobru

2. Obrazac za sudjelovanje u Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu na pomorskom dobru

 

PRIJEDLOG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA OPUZENA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2028. GODINE

1. Plan upravljanja pomorskim dobrom

2. Obrazac za sudjelovanje u Nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom

Izmjene i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu

13. veljače 2023. – 15. ožujka 2023.

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 2023

2.Obrazac Izmjene i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

 

PRŠI – Plan razvoja širokopojasne infrastrukture na projektnom području Neretve (Grad Opuzen, Grad Metković, Grad Ploče, Općina Kula Norinska, Općina Slivno, Općina Zažablje, Općina Pojezerje)

Trajanje savjetovanja od 13. veljače 2023. do 15. ožujka 2023.
 
 
 
 

Prijedlog plana Proracuna Grada Opuzena za 2023. sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu

Trajanje savjetovanja od 22.11.2022..-22.12.2022.

1. PRIJEDLOG PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA GRADA OPUZENA ZA 2023. I 2024. I 2025.- opći dio

2. PRIJEDLOG PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA GRADA OPUZENA ZA 2023. I 2024. I 2025.- račun prihoda i rashoda

3. PRIJEDLOG PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA GRADA OPUZENA ZA 2023. I 2024. I 2025.- rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

4. PRIJEDLOG PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA GRADA OPUZENA ZA 2023. I 2024. I 2025.- račun financiranja

5. PRIJEDLOG PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA GRADA OPUZENA ZA 2023. I 2024. I 2025.- posebni dio

Obrazac Prijedlog plana Proracuna Grada Opuzena za 2023. sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu

 

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja II. faze Poslovne zone Opuzen

 
 

 

Završena savjetovanja možete pregledati putem poveznice: Završena savjetovanja