Gradonačelnik Grada Opuzena

Gradonačelnik Grada Opuzena
Ivan Mataga, mag.oec.

Grad Opuzen

Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059
e-mail: ivan.mataga@opuzen.hr

Ivan Mataga rođen je  10. 09. 1988. u Metkoviću.

Osnovnu školu završio je u Opuzenu, a srednju ekonomsku u Metkoviću.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Financijska tržišta i ekonomska politika, 2012. godine te stekao titulu magistra ekonomije.

Od 2015. godine radio je u hotelu kao financijsko-računovodstveni referent sve do izbora 2021. kada je izabran za Gradonačelnika Grada Opuzena.

Pored toga Ivan se dodatno bavi poljoprivredom kao nositelj svog OPG-a “Okusi i mirisi juga” koji je osnovan 2009-e godine.

Bio je i aktivni član udruga koje su svoj rad posvetile razvoju Grada i podizanja životnih standarda.

 

Grad Opuzen

Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija

Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059

Email: opuzen@opuzen.hr

MB: 02774275
OIB: 31464373259
IBAN: HR0223400091830600004