Završena savjetovanja

Završena savjetovanja

Sadržaj harmonike

NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA OPUZENA POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU RAZLOZI DONOŠENJA AKTA
 

Program javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2022. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području grada Opuzena

Socijalni program Grada Opuzena za 2022. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Odluka o Proračunu Grada Opuzena za 2022. godinu s projekcijom za razdoblje 2023.- 2024.- opći dio- prijedlog

 

Savjetovanje s javnošću od 19. srpnja 2019. godine do 06. kolovoza 2019. godine

Plan djelovanja sustava civilne zaštite Grada Opuzena

Početak savjetovanja: 19. srpnja  2019. godine
Završetak savjetovanja: 06. kolovoza 2019. godine

Savjetovanje s javnošću od 05. srpnja 2019. godine do 22. srpnja 2019. godine

Odluka o komunalnom redu

Početak savjetovanja: 05. srpnja  2019. godine
Završetak savjetovanja: 22. srpnja  2019. godine

Savjetovanje s javnošću od 11. ožujka do 26. ožujka 2019. godine

Odluka o komunalnoj naknadi

Početak savjetovanja: 11. ožujka 2019. godine
Završetak savjetovanja: 26. ožujka 2019. godine


Odluka o komunalnom doprinosu

Početak savjetovanja: 11. ožujka 2019. godine
Završetak savjetovanja: 26. ožujka 2019. godine

Savjetovanje s javnošću od 27. studenog do 04. prosinca 2018. godine

Izmjene i dopune Proračuna Grada Opuzena za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Proračunu Grada Opuzena za 2019. godinu s projekcijom za razdoblje od 2020.- 2021. godine

[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle shortcode_id=”03xicjx9wt” title=”Savjetovanje s javnošću od 15. svibnja do 30. svibnja 2018. godine”]

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Opuzena

Preuzmite ostale dokumente.

Savjetovanje s javnošću od 18. travnja do 25. travnja 2018. godine

Savjetovanje s javnošću –  Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Opuzena za 2017. godinu

Savjetovanje s javnošću – Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena

Savjetovanje s javnošću od 22. siječnja do 30. siječnja 2018. godine

Savjetovanje s javnošću o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Opuzena

Savjetovanje s javnošću o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području grada Opuzena

Pravilnik o uvjetima stipendiranja studenata Grada Opuzena

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Savjetovanje s javnošću od 08. studenog do 08. prosinca 2017. godine

Savjetovanje s javnošću od 30. studenog do 14. prosinca 2017. godine

Izmjene i dopuna Proračuna Grada Opuzena za 2017. godinu

Odluke o izmjanama Programa

Odluke o proračunu za 2018. godinu

Program za 2018. godinu