Sjednice Gradskog vijeća

Napomena:

  • Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena 03/2013 održana je 02. kolovoza 2013. godine.
  • Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena 09/2014 održana je 02. kolovoza 2014. godine.
  • Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena 17/2015 održana je 02. kolovoza 2015. godine.
  • Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena 23/2016 održana je 02. kolovoza 2016. godine
  • Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena 03/2017 održana je 02. kolovoza 2017. godine.
  • Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena 12/2018 održana je 02. kolovoza 2018. godine.
  • Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena održana je 02. kolovoza 2019. godine.

Pozivi za održavanje sjednica Gradskog vijeća

All / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

All / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013

DONOŠENJE ODLUKA

Gradsko vijeće Grada Opuzena donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici prisutna većina vijećnika. Statut Grada Opuzena, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, proračun i godišnji obračun, odluku o raspisivanju referenduma, odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, odluku o razrješenju, odnosno izglasavanju nepovjerenja navedenim osobama Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća podrobnije je uređen način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednicama Gradskog vijeća.

 

Pitajte nas

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug rada Gradskog vijeća Grada Opuzena.

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Pošaljite upit