Nagrade i priznanja

Građanima Grada Opuzenai drugim osobama, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Grada Opuzena ili pojedinih njegovih djelatnosti, ili u znak počasti i zahvalnosti.

Nagrade i priznanja Grada Opuzena dodjeljuju se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Opuzena.

DONOŠENJE ODLUKA

Gradsko vijeće Grada Opuzena donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici prisutna većina vijećnika. Statut Grada Opuzena, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, proračun i godišnji obračun, odluku o raspisivanju referenduma, odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, odluku o razrješenju, odnosno izglasavanju nepovjerenja navedenim osobama Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća podrobnije je uređen način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednicama Gradskog vijeća.

 

Pitajte nas

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz djelokrug rada Gradskog vijeća Grada Opuzena.

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Pošaljite upit