Cilj socijalnog programa je sagledavanje potreba, vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području grada Opuzena, kako bi se kroz proračun osigurala potrebna sredstva, te odlukama odredili korisnici prava po osnovi socijalne skrbi.
Programom u okviru osiguranih sredstava utvrđuju se prava utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi i druga prava i pomoći, način financiranja tih prava, te uvjeti i način njihova ostvarenja.