Natječaji Grada Opuzena

Natječaji

17/07/2023
17/07/2023

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena: 1. Garsonijera na petom katu stambene zgrade u Opuzenu, A. Starčevića 30, ulaz prvi, sagrađene na kat.čest broj 896, k.o. Opuzen l, z.k. uložak 3623, ukupne neto površine 13,00 m2, koja predstavlja jednu prostoriju, sa korištenjem zajedničkog kupatila i wc-a...

21/09/2022
21/09/2022

Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme, na radno mjesto - poljoprivredni redar

U „Narodnim novinama“, broj 109/22 od 21. rujna 2022. godine, objavljen je Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, Odsjek za društvene djelatnosti, gospodarstvo i komunalne poslove, na radno mjesto - poljoprivredni redar - 1 izvršitelj/ica, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca....

28/10/2021
28/10/2021

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja prijam u službu JUO

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu za imenovanje pročelnika-pročelnice JUO

25/10/2021
25/10/2021

Poziv na prethodnu provjeru znanja PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA OPUZENA

Dana 05. listopada 2021. godine Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, analiziralo je pristigle prijave na natječaj objavljen u Narodnim novinama dana 17. rujna 2021. godine, na web stranici Grada Opuzena...