Natječaji

04/03/2021
04/03/2021

Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2021.

Natječaj za nove skladbe koje će se izvesti na festivalu zabavne glazbe MELODIJE HRVATSKOG JUGA – OPUZEN 2021. UVJETI: Skladbe upućene na natječaj moraju se temeljiti na izvorištima dalmatinskog (mediteranskog) melosa kao zabavna pjesma ili kao pjesma slobodnog glazbenog oblika; Skladbe se dostavljaju na CD-u ili na drugim nosačima zvuka,...

05/02/2021
05/02/2021

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto Referent - komunalni redar

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, na radno mjesto Referent – komunalni redar, u sastavu Ivanka Zonjić, Zlatko Mustapić i Andrija Zonjić, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18...

05/02/2021
05/02/2021

Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto Viši referent za proračun i financije

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, na radno mjesto Viši referent za proračun i financije, u sastavu Marlis Vodanović Musa, Marija Kapović i Marija Šiljeg, na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj:...

29/01/2021
29/01/2021

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i poziv na prethodnu provjeru - Referent komunalni redar

Dana 28. siječnja 2021. godine Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referent - komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, analiziralo je pristigle prijave na natječaj objavljen u Narodnim novinama dana 15. siječnja 2021. godine, na web stranici Grada Opuzena www.opuzen.hr i na oglasnoj ploči Grada Opuzena....

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content