Fiskalna odgovornost

Registar sklopljenih Ugovora

Registar svih sklopljenih ugovora Grada Opuzena (osim ugovora iz registra javne nabave)

Osoba imenovana za nepravilnosti

Informacije vezane uz imenovanje osobe za nepravilnosti. Putem poveznice možete preuzeti i Odluku o imenovanju osobe za nepravilnosti.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 139/10), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine”, broj 78/11) i članka 46. Statuta Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena”, broj 6/09), Gradonačelnik Grada Opuzena donosi Proceduru stvaranja ugovornih obveza.

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere te plaćanja po računima

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 139/10), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja oprimjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine”, broj 78/11) i članka 46. Statuta Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena”, broj 6/09), Gradonačelnik Grada Opuzena donosi Proceduru zaprimanja računa, njihove provjere te plaćanja po računima.

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Ovim se Zakonom određuju pravila kojima se ograničava državna potrošnja, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti.
Cilj ovoga Zakona je osiguranje i održavanje fiskalne odgovornosti, transparentnosti i srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Cilj se postiže uspostavljanjem i jačanjem fiskalnih pravila i pravila za osiguranje fiskalne odgovornosti na temelju kojih Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) utvrđuje i provodi fiskalnu politiku.

Pitajte nas

Putem naših mrežnih stranica možete postaviti pitanja vezana uz fiskalnu odgovornost

Nakon što zaprimimo Vaša pitanja, ista će biti obrađena te odgovor dostavljen.

Pošaljite upit