Javna nabava

Plan nabave

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

 

 

Jednostavna nabava

Bagatelna nabava

 

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016 i 114/22) ) i članka 34. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj: 3/13, 2/18, 2/21 i 3/21 -pročišćeni tekst).

Ovim Pravilnikom uređuju se pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave roba i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura bez PDV-a, odnosno radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura bez PDV-a (u daljnjem tekstu: nabava jednostavne vrijednosti) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Pravilnik u cijelosti možete preuzeti putem priloga sadržaja.

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 45. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13).

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a) i radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a), čiji je naručitelj Grad Opuzen, a za koje, prema Zakonu o javnoj nabavi, ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave, a sve svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava.

Pravilnik u cijelosti možete preuzeti putem priloga sadržaja.

 

Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva

 

Pravilnik o provođenju postupka nabava bagatelne vrijednosti

Grad Opuzen obavještava sve gospodarske subjekte da je donesen Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Grada Opuzena, kojim se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

 

Informacije o izvršavanju Ugovora

Registar sklopljenih Ugovora i okvirnih sporazuma

 

Sprječavanje sukoba interesa

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) od 07.lipnja 2021. godine
Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16)Grad Opuzen kao javni naručitelj objavljuje da od 07. lipnja 2021. godine ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektom (u
svojstvu ponuditelja člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

Naziv gospodarskog subjekta:

Natura Opus Neretva j.d.o.o., Zagrebačka 23/2, Opuzen

                                        i

OPG Okusi i mirisi juga, Ivan Mataga, Zagrebačka 23/2, Opuzen

 

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) od 19. lipnja 2017. godine
Temeljem članka  76 . stavak 2. točke 1. i članka 80. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj  120/16) Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa