You are here
Home > Novosti >

Povjerenstvo za javna priznanja Grada Opuzena objavilo je Poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2020. godinu

Na temelju članka 8. i 9. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13 i 2/18 – Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena) i članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Opuzena (“Neretvanski glasnik”, broj 5/07), Povjerenstvo za javna priznanja Grada Opuzena objavljuje POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2020. godinu

Povjerenstvo za javna priznanja pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća uoči blagdana sv. Stjepana – Dana Grada Opuzena, 02. kolovoza 2020. godine.

Javna priznanja Grada Opuzena su:

  1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Opuzena

Počasnim građaninom Grada Opuzena mogu se proglasiti građani Republike Hrvatske i građani stranih država koji nemaju prebivalište na području Grada Opuzena, a istakli su se naročitim zaslugama za Grad Opuzen.

  1. Nagrada Grada Opuzena za životno djelo

Nagrada Grada Opuzena za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama ukoliko im do sada nije bila dodijeljena.

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Opuzena iz područja: kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstva i socjalne skrbi, tehničke kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

  1. Godišnja nagrada Grada Opuzena

Godišnja nagrada Grada Opuzena je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Opuzena fizičkim i pravnim osobama, ostvarenih u protekloj kalendarskoj godini.

Godišnja nagrada Grada Opuzena može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz područja: kulture, gospodarstva, znanosti, odgoja i prosvjete, zdravstva i socjalne skrbi, tehničke kulture, športa i tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

  1. Zahvalnica Grada Opuzena

Zahvalnica Grada Opuzena je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za doprinos ugledu i razvitku Grada Opuzena.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku. Prijedloge mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća Grada Opuzena (osim Povjerenstva za javna priznanja) te ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja moraju sadržavati: podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice), iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opuzena, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice), životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice), vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže i pisanu suglasnost kandidata.

Prijedlozi se dostavljaju Gradskom vijeću Grada Opuzena – Povjerenstvu za javna priznanja, 20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1.

Javna priznanja – poziv za podnosenje prijedloga 2020Rok za predlaganje kandidata je do 29. lipnja 2020. godine.

 

Poziv možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content