Poziv na demonstraciju rezidbe maslina

Ministarstvo poljoprivrede (Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba) organizira stručnu demonstraciju rezidbe maslina, te poziva sve zainteresirane maslinare i uljare na usavršavanje tehnike rezidbe maslina. U sklopu demonstracije rezidbe prisutni će moći saznati sve što ih zanima o uzgoju maslina i proizvodnji maslinova ulja, kao i o zaštiti od bolesti i štetnika.
Stručna demonstracija održati će se u ponedjeljak , 11.03.2019.god sa početkom u 09h u masliniku na OPG Mario Kiridžija na lokalitetu Crepina (ulaz ispod novo asvaltiranog puta kod pumpne stanice ).

Za sve informacije možete se obratiti djelatnicima na brojeve 091/4882-979, i 091/4882-954

Ministarstvo poljoprivrede