Oznaka: Dubrovačko neretvanska županija

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu
Objava

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (”Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09) Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16) Dubrovačko-neretvanska...

Županijsko obilježavanje Međunarodnog dana mladih
Objava

Županijsko obilježavanje Međunarodnog dana mladih

Europski dom Dubrovnik u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom obilježio je dan mladih, 12. kolovoza, 2018. godine u Metkoviću. Prigodni program započeo je u popodnevnim satima na temu: Izrada programa za mlade Dubrovačko-neretvanske županije. Program je predstavila koordinatorica projektnih aktivnosti Adriana Kremenjaš-Daničić iz Europskog doma Dubrovnik, predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije, voditelj projekta Program za mlade Čedo Vučković...