You are here
Home > Novosti >

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključaka gradonačelnika Grada Opuzena od dana 17. lipnja 2022. (KLASA: 350- 02/21-01/02, URBROJ: 2117-11-1-22-23 , KLASA: 350-02/21-01/02, URBROJ: 2117-11-1-22-24 i KLASA: 350-02/21-01/02, URBROJ: 2117-11-1-22-25) Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena
objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena, prijedlogu stavljanja izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i prijedlogu stavljanja izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen

 1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana
  uređenja Grada Opuzena, prijedlogu stavljanja izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i
  prijedlogu stavljanja izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen (u daljnjem tekstu:
  Prijedlozi Planova).
 2. Početak javnog uvida je 24.6.2022. godine, a završetak 23.7.2022. godine.
 3. Javni uvid u Prijedloge Planova, moguć je u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela, u
  Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
 4. Javno izlaganje održat će se dana 24. lipnja .2022. godine u Gradskoj Vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1. Početak izlaganja za:
 • prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena je u 12:30 sati,
 • prijedlog stavljanja izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu je u 13:00 sati,
 • prijedlog stavljanja izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen je u 13:15 sati.
 1. Prijedlozi Planova bit će objavljeni i na mrežnoj stranici Grada Opuzena.
 2. Prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Planova mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave: a. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izložene Prijedloge Planova ili b. uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Opuzen, Jedinstveni Upravni odjel, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen i to zaključno s 23.7.2022. godine.
 3. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedloge Planova na gore navedenu adresu zaključno do 23.7.2022. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
 4. Javna rasprava se ponavlja jer prva javna rasprava greškom nije objavljena na stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 5. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
 6. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena, na broj telefona 020/671-139 ili putem elektroničke pošte na adresu opuzen@opuzen.hr i marija.siljeg@opuzen.hr .

Pročelnica
Marijana Vuletić, dipl. iur.

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opuzena – https://tinyurl.com/yckk9zz9

Stavljanje izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu – https://tinyurl.com/2p86jds2

Stavljanje izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen – https://tinyurl.com/472pzj7z

Top
Skip to content