Javna nabava

Nabava usluge Izrade projektne dokumentacije za projekt: „Izgradnja i uređenje Sportsko – rekreacijske zone u Opuzenu (sportski teren s pratećim objektom, parking prostor, pješačke površine, oborinska odvodnja, zelene površine, street workout park)“

Sukladno članku 11. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, Klasa: 022-05/17-03/01, Urbroj: 2148-03/17-01 od 27. siječnja 2017. godine, Naručitelj Grad Opuzen, Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 31464373259, upućuje Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge Izrade projektne dokumentacije za projekt: „Izgradnja i uređenje Sportsko – rekreacijske zone u Opuzenu (sportski teren s pratećim objektom, parking prostor, pješačke površine, oborinska...

Nabava radova na sanaciji poljskih puteva (nerazvrstanih cesta) na području Grada Opuzena (Opuzen-Ušće)

Naručitelj Grad Opuzen, 20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 31464373259, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za radove (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane...

Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska, Prantrnovo – dio projekta

Sukladno članku 11. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave, Klasa: 022-05/17-03/01, Urbroj: 2148-03/17-01 od 27. siječnja 2017. godine, Naručitelj Grad Opuzen, Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 31464373259, upućuje Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova na Izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže na području Grada Opuzena – ulice Zagrebačka, Zadarska, Prantrnovo – dio projekta, a za koje, sukladno članku 12. Zakona...

Trenutno ne postoji aktivno objavljenih postupaka Javne nabave.

Možda Vas zanima Plan nabave. Isti možete preuzeti putem poveznice ispod.