You are here
Home > Gradsko vijeće >

Sazvana VII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena

Sjednica će se održati dana 31. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 1400 sati u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.Na temelju članka 36. Statuta Grada Opuzena i članka 89. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena“ br. 3/13) sazvana je VII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena.

Sjednica će se održati dana 31. siječnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 1400 sati u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje zapisnika VI. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o pružanju javnih usluga prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Opuzena
  3. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području grada Opuzena
  4. Prijedlog Pravilnika o uvjetima stipendiranja studenata grada Opuzena
  5. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine
  6. Prijedlog Plana davanja koncesija u 2018. godini
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena
  8. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora društva Čistoća Opuzen d.o.o.
  9. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora društva Vodovod Opuzen d.o.o

Poziv možete preuzeti putem priloga.

Top
Skip to content