Sjednica Stožera civilne zaštite Grada Opuzena

Na temelju glave III. točke 6.b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i članka 7. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite  Grada Opuzena sazivam

sjednicu Stožera civilne zaštite Grada Opuzena za dan 18. ožujka 2022. godine (petak) s početkom u 1000 satiu velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

Sjednici predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

  1. Razmatranje stanja zaštite od požara i Plan aktivnosti Stožera za protupožarnu sezonu 2022.
  2. Financijski plan za protupožarnu sezonu 2022. godinu
  3. Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2022. godinu
  4. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Grada Opuzena.
  5. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.
  6. Prijedlog plana potrebnih radnji i pogodnih lokaliteta i prostora radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno Planu intervencija kod velikih požara (NN 25/01)
  7. Prijedlog plana kojim se razrađuje provođenje i postupanje za uključivanje osoba s posebnim ovlastima kod izvanrednih događaja, a radi poduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti i stožera cz u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara potrebno proglasiti veliku nesreću
  8. Ostalo

MATERIJALI: