Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18), Grad Opuzen objavio je  OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzen.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena održat će se u razdoblju od 15. svibnja 2018. godine do 30. svibnja 2018. godine, svakim radnim danom, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena, te na izloženi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida (30. svibnja 2018. godine).

Gradsko vijeće Grada Opuzena dužno je odlučiti o prigovorima u roku od 30 (trideset) dana, a pisani prigovor na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena mora biti čitko napisan, mora sadržavati ime i prezime te adresu podnositelja.

Prigovor je potrebno dostaviti osobno ili putem pošte Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen, zaključno do 30. svibnja 2018. godine. Prigovor koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

Putem priloga sadržaju obavijesti možete preuzeti potrebnu dokumentaciju.