Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska

Izvođenje radova na ovom projektu započelo je u svibnju, a završeno u studenom 2018. godine. Radovi na rekonstrukciji ceste bili su praćeni velikim poteškoćama, ali uz suradnju svih sudionika u projektu došlo se do kvalitetnog konačnog rješenja predloženim načinom saniranja posteljice nedovoljne nosivosti, što je bio uzrok svih neočekivanih problema.

Grad Opuzen kao Naručitelj, odlučio je pristupit izmjeni ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova, sukladno članku 316. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) te izmjeni ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave za koju su kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 317. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16).

Sukladno članku 316. Zakona o javnoj nabavi nabavljeni su dodatni radovi:

  • zamjena sloja temeljnog tla boljim materijalom na mjestima gdje je postojeći makadam potonuo i
  • izrada dodatnog tamponskog sloja.

Obrazloženje:
Promjena ugovaratelja (Izvođača) prouzročila bi značajne poteškoće u realizaciji ovog projekta/investicije za Naručitelja i to zbog očekivanih loših vremenskih uvjeta u jesenskom periodu u kojem bi se pojavio veći broj lokacija na kojima bi bilo potrebno izvršiti zamjenu tla kao i zbog intenzivnog povećanja prometa teških kamiona u narednom periodu (berba mandarina) što bi prouzročilo dodatnu degradaciju postojeće prometnice.

Sukladno članku 317. Zakona o javnoj nabavi nabavljeni su nepredviđeni radovi i to uređenje slabo nosivog temeljnog tla i posteljice polaganjem geokompozita.

Obrazloženje:
Postavljanje geokompozita bilo je nužno zbog postizanja funkcionalnosti i kvalitete projekta odnosno uz zamjenu sloja temeljnog tla boljim materijalom na kritičnim dionicama gdje je postojeći makadam utonuo i postavljanjem dodatnog tamponskog sloja tek bi se postavljanjem geokompozita postigla stabilizacija tla i dobile projektom tražene vrijednosti odnosno potrebne kvalitete i stabilnost građevine (ceste) koje je predmet rekonstrukcije.

O svemu gore navedenom Grad Opuzen je, uz svu popratnu dokumentaciju, obavijestio Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, s kojom je i zaključen Ugovor o financiranju.

Nakon provjere postupka javne nabave, dana 09. studenog 2018. godine, Agencija je donijela Odluku o dodjeli sredstava kojom se dodjeljuje potpora u iznosu od 7.271.318,26 kuna. nakon čega su se stekli uvjeti za podnošenje Zahtjeva za isplatu predujma u visini do 50% iznosa odobrene potpore.

Zahtjev za isplatu predujma Grad Opuzen podnio je dana 12. studenog 2018. godine te je je Agencija na ime predujma isplatila iznos od 3.635.659,13 kuna.
Ostatak iznosa do ukupne vrijednosti projekta Grad Opuzen je platio iz vlastitih sredstava (kratkoročni kredit).

Nakon što je Grad Opuzen izvršio sva plaćanja svim dobavljačima stekli su se uvjeti za podnošenje Zahtjeva za isplatu kojim je potražuje iznos plaćenih računa te istovremeno pravdaju sredstva isplaćenog predujma.
Izvođač radova, Poduzeće za ceste Split d.d., izvršio je primopredaju gradilišta, podnesena su sva potrebna izvješća od strane izvođača i nadzornih inženjera te je, dana 29. studenog 2018. godine, ishođena Uporabna dozvola.

Nakon što Agencija provede sve kontrole sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 07, očekujemo i konačnu Odluku o isplati.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.462.194,71 kuna, što uključuje izvođenje radova, stručni nadzor i projektnu dokumentaciju.
Razlika između ukupne vrijednosti projekta i iznosa dodijeljene potpore od 190.880,00 kuna odnosi se na troškove pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga i nadzora koji se, sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 07 i Natječaju, priznaju u maksimalnom iznosu od 150.736,00 kuna.

S obzirom na zadane opće i specifične ciljeve smatramo da je ovim projektom/investicijom ispunjen i očekivani rezultat