Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Opuzenu

Izdvojeno|

Projekt „Izgradnja i opremanja reciklažnog dvorišta u Opuzenu“ prijavljen je na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“, KK.06.3.1.03 dana 15. prosinca 2018. godine. Reciklažno dvorište će se graditi na česticama k.č.z. 386/8, 574/1. k.o. Opuzen I, a Republika Hrvatska Odlukom je darovala Gradu Opuzenu kat.čest. 574/1 k.o. Opuzen I, te je ministar, dr.sc. Goran Marić potpisao Ugovor o darovanju s gradonačelnikom Ivom Mihaljevićem.
Projektni prijedlog uključuje gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Opuzenu te provedbu pratećih informativno – edukacijskih aktivnosti namijenjenih povećanju razine svijesti i odgovornog ponašanja lokalnog stanovništva u postupanju s otpadom s ciljem povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i ujedno smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

 

Reciklažno dvorište biti će namijenjeno odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.U okviru njega će se uredit posebna odjeljenja sa spremnicima za prihvat i privremeno skladištenje različitih vrsta otpadnih tvari te će se osigurati i poseban dio, takozvani „Kutak za ponovnu uporabu“ odnosno mogućnost ostavljanja nepotrebne imovine i njeno uzimanje od strane građana kojima je ista potrebna i/ili korisna.

Čistoća Opuzen d.o.o. će, nakon završetka izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta te ishođenja uporabne dozvole, preuzeti novoizgrađeni objekt i obavljati poslove u svojoj nadležnosti. Osim toga Čistoća Opuzen d.o.o. za komunalne djelatnosti će preuzeti i održavanje objekta.

Na edukacijsko-informativne aktivnosti i te promidžbu i vidljivost planira se utrošiti oko 200.000,00 kuna dok će izgradnja i opremanje iznositi 5.770.000,00 kuna s PDV-om prema projektantskoj procjeni. Isto tako, temeljem iskaza interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Grad Opuzen zaključio je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u procijenjenoj vrijednosti nabave od 649.948,90 kuna, od čega će 15% iznosa biti obveza Grada Opuzena, a 85% Fonda.

I pored toga što nas zakon obvezuje na osiguravanje uvjeta za odvojeno prikupljanje otpada i pred Gradom i pred Čistoćom Opuzen stoji i veliki izazov u ostvarenju postavljenih ciljeva koje će biti teško postići bez suradnje naših sugrađana

 

Comments are closed.

Close Search Window