Grad Opuzen sudjelovao je na „The 3rd European event of Europe Goes Local“

Novosti|

„The 3rd European event of Europe Goes Local“ je konferencija koja je okupila oko 200 predstavnika sektora mladih, istraživača i drugih stručnjaka iz cijele Europe koji su učili i razmijenjivali primjere dobre prakse lokalnog rada s mladima, umrežavali se i planirali nove aktivnosti te komunicirali s predstavnicima europskih organizacija. Osim toga ideja ove konferencije je predstavljanje i prezentacija Europske povelje o lokalnom radu s mladima koja je nastala u okviru predmetnog projekta.

Predstavnici Hrvatske na konferenciji bili su članovi nacionalne delegacije (Aleksandra Živković, Marko Kovačić, Maja Uršić Staraj, Matej Matić i Aleksandra Lera) te sudionici nacionalnih aktivnosti projekta Europe Goes Local (Tajana Broz, Marija Kapović i Kristijan Orešković).

Neformalni zaključak 3. Europske konferencije projekta „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ je da svi zajedno činimo jednu nevjerojatnu mrežu stručnjaka u radu s mladima na lokalnoj razini!

Fotografije, snimke i sažetke s konferencije možete pronaći na: https://www.facebook.com/europegoeslocal/
Više informacija o projektu i detaljni program konferencije https://www.europegoeslocal.eu/event/the-3rd-european-event-of-egl/

Comments are closed.

Close Search Window