You are here
Home > Novosti >

Izvješće o javnoj raspravi

U postupku izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena, stavljanja izvan snage
DPU poslovne zone II u Opuzenu i stavljanja izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen (u
daljnjem tekstu: Planovi), provedena je javna rasprava o prijedlozima Planova.

Javni uvid u prijedloge Planova trajao je od 5. lipnja 2022. do 12. lipnja 2022., a javno izlaganje održano je 8. lipnja 2022. godine. Javna rasprava o prijedlozima Planova objavljena je u “Slobodnoj Dalmaciji” dana 4. lipnja 2022. te na
internetskoj stranici Grada Opuzena 3. lipnja 2022. godine. Javna rasprava greškom nije objavljena na
stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Iz tog razloga
potrebno je ponoviti javnu raspravu.

Detalji u prilogu:

*IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Top
Skip to content