You are here
Home > Novosti >

Izvršena primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Danas je svečano izvršena primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada zapremnine 16 m³ za ČISTOĆU OPUZEN d.o.o., Opuzen.

Vozilo je namijenjeno za odvojeno prikupljanje korisnog otpada (papir, plastika, biootpad i dr.) na području grada Opuzena i vrijedno je više od milijun kuna.

Gradonačelniku Grada Opuzena  Ivanu Matagi i direktorici Čistoće Opuzen d.o.o Ivanki Zonjić ključeve novog vozila predao je gosp. Damir Tomašević ispred tvrtke Gradatin d.o.o.

Projekt vrijednosti 1.271.662,37 kn bez PDV-a sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda bespovratnim sredstvima u iznosu od 1.080.913,01 kn, a Čistoća Opuzen d.o.o. u iznosu od 190.749,36 kn kroz kapitalnu donaciju Grada Opuzena.

Ovim projektom Čistoća Opuzen d.o.o. je uz financijsku pomoć iz europskih fondova osnažena za još jedno novo vozilo za odvojeno prikupljanje otpada sa modernom nadogradnjom, a sve u cilju smanjenja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu.

Top
Skip to content