Nabava radova na sanaciji poljskih puteva (nerazvrstanih cesta) na području Grada Opuzena (Opuzen-Ušće)

Jednostavna nabava Grad Opuzen|

Naručitelj Grad Opuzen, 20355 Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 31464373259, upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a) za radove (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

OPIS PREDMETA NABAVE

Opis predmeta nabave:
Predmet nabave je nabava radova na sanaciji poljskih puteva (nerazvrstanih cesta) na području Grada Opuzena (Opuzen-Ušće)“ sukladno Troškovniku i Pozivu na dostavu ponuda.
Procijenjena vrijednost nabave: 198.000,00 kuna bez PDV-a.
Evidencijski broj nabave: 04/2018-JN

Putem priloga sadržaja možete preuzeti dokumentaciju.

Prilozi sadržaju:

Comments are closed.

Close Search Window