You are here
Home > Novosti >

Obavijest maslinarima!

Na opažačkim mjestima za ulov maslinine muhe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježi se značajan porast broja odraslih jedinki maslinine muhe od srednjeg do visokog intenziteta. Oborine koje su pale u znatnoj količini dovele su do punjenja plodova , te su takvi plodovi dobar medij za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.
Maslinare upućujemo na pregled maslinika i postavljenih žutih ploča, a ovisno o stanju u masliniku i vremenu planirane berbe preporučujemo ili nastaviti s provođenjem preventivnih mjera suzbijanja, metodom zatrovanih mamaca ili tretiranje cijelog nasada. Izbor metode ovisi o prethodno poduzetim mjerama zaštite, lokalitetu i konkretnom stanju u masliniku koji se temelji na praćenju maslinine muhe žutim pločama (prag štetnosti 2-3 maslinine muhe/tjedno).
Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči ili 5% napadnutih plodova .
U tu svrhu se može nastaviti koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait (karenca 14 dana), prskanjem samo dijelova krošnje ili samo pojedinih grana i to u pravilu koje su manje rodne.
Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova, savjetujemo maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.
Prema FIS- bazi MP https://fis.mps.hr/trazilicaszb/
registrirani su pripravci za suzbijanje maslinine muhe :
• Na osnovi fosmeta ( trgovački naziv Imidan 50 WG) karenca 14 dana
• Na osnovi deltrametrina*( trgovački naziv: Decis 2,5 EC, Desci 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor plus, Demetrina SC) karenca 7 dana
Napomena: * Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske, pripravci na osnovi deltrametrina imaju dozvolu ali nemaju učinkovitost u njenom suzbijanju (https://rezistentnost-szb-hr)
Savjetujemo maslinarina da na osjetljivim sortama i pozicijama u udolinama naprave preventivnu zaštitu od uzročnika paunovog oka ( Spilocaea oleagina) najznačajnije bolesti masline jednim od pripravaka : Neoram WG, Airone SC, Cooper Lainco , Codimur M , Syllit 544 SC.
Izbor pripravaka prilagoditi planiranom vremenu berbe , pridržavati se propisane karence i broja dozvoljenih tretiranja u vegetaciji istom aktivnom tvari!
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)
Pripravke koristiti prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način.
Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Top
Skip to content