You are here
Home > Novosti >

Obavijest maslinarima!

Obavijest maslinarima!
Proteklih dana na području Dubrovačko -neretvanske županije palo je od 38 -60 mm oborina , izuzev Grude/Konavle gdje zabilježeno preko 200 mm. Agroklimatske stanice prema prognoznim modelima zabilježile su uvjete za zarazu uzročnikom paunovog oka (Spilocaea oleagina) što će u narednim
danima uz porast temperature omogućiti vrlo povoljne uvjete za razvoj bolesti .
Kod planiranja zaštite od uzročnika paunovog oka u maslinicima gdje su vidljivi simptomi zaraze preporučujemo koristiti fungicide sistemičnog djelovanja: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Sugoby, Quimera. Primjenom pripravaka na osnovi bakra u maslinicima koji imaju veću zarazu paunovim okom može doći do“ bakrenog šoka“ koji će se manifestirati odbacivanjem zaraženih listova i gubitkom lisne mase.
U maslinicima gdje je obavljena rigorozna rezidba zaštitu od uzročnika paunovog oka moguće je napraviti jednim od pripravaka na osnovi bakra zbog dezinfekcijskog djelovanja na rane nastale od rezidbe i preventivne zaštite od uzročnika bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. savastanoi )
U maslinicima gdje je zabilježena prisutnost štitastih uši ( maslinin medić, maslinine štitasta uši) napraviti tretiranje mineralnim uljem:

Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje EC , Ovitex ,Ovipron i dr.
Obratiti pozornost na pojavu potkornjaka (Hylesinus oleiperda, Phloeotribus scarabeoides), ukloniti napadnute izboje.

Uputno je nakon rezidbe ostaviti u nasadu lovne grane koje se trebaju iznijeti iz maslinika najdalje do kraja travnja ili postaviti lovke za masovni ulov (alkohol+vizualna ploča). Maslinici u sustavu ekološke proizvodnje mogu koristiti registrirane i dozvoljene pripravke prema FIS bazi:
AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI

bakarni oksid

NORDOX 75 WG kontaktno

bakarni oksiklorid

NEORAM WG

kontaktno

bakarni oksiklorid CUPRABLU Z 35 WG,

CUPRA kontaktno 3

bakarni hidroksid+ bakarni oksiklorid

AIRONE SC

kontaktno, površinsko 2

Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid 6

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/
Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Top
Skip to content