You are here
Home > Novosti >

Obavijest maslinarima !

Na feromonskim lovkama za ulov i praćenje masline muhe (Bactrocera oleae) na području Dubrovačko-neretvanske županije i dalje bilježimo populaciju štetnika u niskom intenzitetu.

Oborine koje su pale u znatnoj količini dovele su do punjenja plodova , te su takvi plodovi dobar medij za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Upućujemo maslinare na praćenje populacije maslinine muhe žutim ljepljivim pločama (prag štetnosti 2 muhe po žutoj ljepljivoj ploči/tjedno i/ili pregledu plodova najviše do 10 % -aktivnih
uboda) te po prelasku praga štetnosti savjetujemo primjenu metode zatrovanih mamaca kojom
suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe. Za tu namjenu preporučamo primjenu gotovog mamca
trgovačkog imena Success bait (spinosad sa atraktantom) koji je prihvatljiv u ekološkoj proizvodnji.
Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova, savjetujemo
maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde
postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.
Prema FIS- bazi MP https://fis.mps.hr/trazilicaszb/
registrirani su pripravci za suzbijanje maslinine muhe osnovi flupiradifurona ( trgovački naziv Sivanto
prime) i deltrametrina*( trgovački naziv: Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor super,
Demetrina 25 EC)
Izbor pripravaka prilagoditi planiranom vremenu berbe , pridržavati se propisane karence i broja
dozvoljenih tretiranja u vegetaciji istom aktivnom tvari! Pripravke koristiti prema uputama
proizvođača.
Napominjemo, prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su
svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3
godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Top
Skip to content