You are here

Obavijest o analizi tržišta i prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave radova – “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, Evidencijski broj nabave: 10/20

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova – “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Opuzen“, javni naručitelj – Grad Opuzen, objavio je opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora te ih stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Prethodno savjetovanje u sklopu javne nabave

Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima objavljen na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA:

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 16. prosinca 2020. godine.
Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Top
Skip to content