You are here
Home > Novosti >

Obavijest svim subjektima (OPG) upisanim u fitoupisnik

S obzirom na stupanje na snagu Pravilnika o Službenom registru specijaliziranih subjekata, obavještavamo sve subjekte upisane temeljem Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama da će na adresu sjedišta dobiti (ili su već dobili) obavijest sa pozivom da ažuriraju podatke do 1.lipnja 2021.god.

Ažuriranje subjekata koji su upisani u Fitosanitarni upisnik (Registar) vrši se slanjem popunjenog obrasca 1. iz Priloga 1. i Priloga 2. Pravilnika.

Za ažuriranje podataka (prethodno već upisan subjekt) ne plaća se upravna pristojba (taksa).

Za upis novog subjekta (prethodno nije upisan) plaća se uprava pristojba (taksa) u iznosu od 35kn, i to kao prilog zahtjevu za upis (slanje poštom) ili prilaganjem potvrde o uplati elektroničkim putem (IBAN i naziv korisnika plaćanja: HR1210010051863000160, Ministarstvo financija RH, Podaci o plaćanju: HR64 5002-1079-OIB) (slanje e-mailom).

Popunjeni obrazac šalje se poštom na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

„Upis u Registar specijaliziranih subjekata“

ili (ispunjen i skeniran) na e-mail: HR_plant.health@mps.hr

Za sva pitanja obratiti se na telefone: 01/6109 514, 01/6109 982, 01/6109 354, 01/6109 314, ili na e-mail: HR_plant.health@mps.hr

Upute za popunjavanje:

Na prvoj stranici potrebno je upisati registracijski broj (dobiven pri prvom upisu u Fitoupisnik), označiti DOPUNA/IZMJENA, i popuniti točke 1.-5. sa osobnim podacima;

Na drugoj stranici pod točkom 1. označiti PROIZVODNJA i PREMJEŠTANJE (prodaja/distribucija), pod točkom 2. označiti NE, te u tablici pod kategorijama bilja označiti PROIZVODNJA i PRODAJA onoga bilja kojega proizvodite (npr.citrusi);

Na trećoj stranici samo ispuniti DATUM I MJESTO, te POTPIS;

Na četvrtoj stranici ispunite IME I PREZIME, OIB, te DATUM I MJESTO, i POTPIS.

 

Zahtjev za upis u registar možete preuzeti putem priloga sadržaju.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content