Odluka o vremenu trajanja manifestacije “Dani madarina”

Na temelju članka 10. Stavka 3. Zakona o trgovini (“Narodne Novine”, br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 45. Statuta Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena”, br. 3/13), gradonačelnik Grada Opuzena, dana 11. rujna 2018. godine donio je ODLUKU o manifestaciji “Dani mandarina”

Donesenom Odlukom određeno je vrijeme trajanja manifestacije “Dani mandarina” u terminu od 01. listopada do 01. prosinca 2018. godine. Za vrijeme trajanja Manifestacije dozvoljena je prodaja poljoprivrednih proizvoda uz magistralne pravce D-8 i D-9 na području K.O. Opuzen.

Odluku o manifestaciji “Dani mandarina” možete preuzeti putem priloga sadržaja.

Prilozi sadržaju: