OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zajedno jači“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zajedno jači“ – UP.02.1.1.16.0443 u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine, čiji je nositelj Grad Opuzen te partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik i Centar za socijalnu skrb Metković, te članka 45. Statuta Grada Opuzena (“Služben i glasnik Grada Opuzena” broj 3/13, 2/18 (Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena), 2/21 (Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena), 3/21 (pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Opuzena objavljuje

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zajedno jači“

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena (Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.) te prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, jer će kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada te koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika.

Projekt je u skladu i s Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine u kojem su žene prepoznate kao jedna od skupina kojima je iz različitih razloga ili okolnosti pristup tržištu rada otežan.

1. Broj traženih osoba: 9

2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci, uz probni rad 3 mjeseca

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada: područje grada Opuzena

5. Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština

– briga o osobnoj higijeni korisnika

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika

– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

– pomoć u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

– drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih  korisnika.

Natječaj na HZZ-u : https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129022704

Svi uvjeti natjećaja: