You are here
Home > Novosti >

Obavijest vinogradarima o poduzimanju odgovarajućih mjera protiv “Zlatne žutice” vinove loze

Zlatna žutica vinove loze (Flavescence dorée, FD), trenutačno je najopasnija bolest vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi, bolest se brzo širi vektorom, američkim cvrčkom (Scaphoideus titanus Ball) te ukoliko se na vrijeme ne poduzmu odgovarajuće mjere, ubrzo poprima razmjere epidemije uzrokujući velike gospodarske štete koje se očituju u gubitku uroda i propadanju zaraženih trsova.
Upućujemo posjednike vinove loze provoditi PREVENTIVNE MJERE:

– Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.
Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema naredbi.

Populacija vektora prati se postavljanjem žutih ljepljivih ploča, minimalno tri žute ljepljive ploče u vinogradima površine do 10 ha. Američkog cvrčka suzbijati u najmanje dva tretiranja:
– prvo tretiranje provodi se nakon cvatnje, ove godine je to druga polovica lipnja (ličinke L3 stadija);
– drugo tretiranje provodi se dva do tri tjedna nakon prvoga, početkom srpnja
– treće tretiranje provodi se (po potrebi krajem srpnja)

Simptomi :
• Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
• Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.
• Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.
• Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje, grozd postupno vene i ne dozrijeva.

Popis insekticida (na dan 15.06.2021.) registriranih za suzbijanje ovoga vektora:
Decis 2,5 Ec, Sumialfa 5 Fl, Avaunt Ec, Cythrin Max, Abanto, Krisant Ec, Pyregard, Asset Five.
Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi, a sukladno registraciji.
Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza ) Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.
e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Top
Skip to content