You are here
Home > Novosti >

Potpisan Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za Sportsko – rekreacijsku zonu

Gradonačelnik Ivo Mihaljević, potpisao je, u srijedu 23. svibnja 2018. godine, Ugovor o sufinanciranju Izrade projektne dokumentacije za projekt: „Izgradnja i uređenje Sportsko – rekreacijske zone u Opuzenu (sportski teren s pratećim objektom, parking prostor, pješačke površine, oborinska odvodnja, zelene površine, street workout park)“ kroz Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Procjena troškova za izradu projektne dokumentacije, iskazana kroz tri neobavezne ponude potencijalnih izvršitelja usluga, iznosi 238.125,00 kuna sa PDV-om, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancirat će izradu dokumentacije u iznosu od 150.000,00 kuna sa PDV-om po provedenom postupku nabave.

Naime, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava, provodi Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Program je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

Izgradnja Sportsko-rekreacijske zone Opuzen predviđena je kroz oblikovanje površine građevne čestice sa izvedbom sportskog terena/nogometnog igrališta 105×70 m, tribinom za gledatelje širine 10 m, objektom za prateće sadržaje koji obuhvaćaju klupske i društvene prostorije, sanitarne i pomoćne prostore te vanjske sprave za vježbanje (street workout). Sportsko-rekreacijska zona u cijelosti će biti opremljena zajedničkom osnovnom infrastrukturom i to prometnicom u površini od 315 m2 s parking prostorom površine 3085 m2, nogostupima, javnom rasvjetom, vodovodom, kanalizacijom, elektroenergetskom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uređenim javnim zelenim površinama, a sve sukladno prostorno planskoj te projektnoj i tehničkoj dokumentaciji.

Važnost ovog projekta je u ispunjenju cilja jačanja kvantitete i kvalitete socijalnih usluga u lokalnoj zajednici poticanjem i razvojem sportsko-rekreativnih aktivnosti građana, njihovog uključivanja i sudjelovanja u lokalnoj zajednici te sport i rekreaciju prepoznati kroz dobrobit koju imaju na zdravlje, odgoj i obrazovanje te na socijalnu i ekonomsku kvalitetu života pojedinca, obitelji i zajednice.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content