Poziv na edukaciju: „Napredni PCM“ – Opuzen, 17. i 18. rujna, 2018. godine

Regionalna agencija Dunea u sklopu projekta Tehničke pomoći Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020., započinje drugi krug edukacija.
Slijedom toga, 17. i 18. rujna, 2018. godine u gradskoj vijećnici Grada Opuzena, s početkom u 9 sati organizira radionicu: „Napredni PCM“, a u svrhu detaljnog informiranja o postupku prijave i provedbe projekata na ESI fondove, o postupcima javne nabave u sklopu provedbe, te jačanju općih kapaciteta (potencijalnih) korisnika.

Program i prezentaciju edukacije možete preuzeti putem priloga.

Prema uputama predavača, potrebno je sa sobom ponijeti laptop (dovoljan 1 laptop na 2 polaznika) za potrebe praćenja edukacije.

Prijave na radionice je potrebno vršiti na e-mail: gmargaretic@dunea.hr zaključno do 14. rujna, 2018, do 14 sati.

Prilozi sadržaju: