You are here

Poziv na prethodnu provjeru znanja PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA OPUZENA

Dana 05. listopada 2021. godine Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, analiziralo je pristigle prijave na natječaj objavljen u Narodnim novinama dana 17. rujna 2021. godine, na web stranici Grada Opuzena www.opuzen.hr  i na oglasnoj ploči Grada Opuzena.

Utvrđeno je da su na natječaj pristigle 4 prijave u zatvorenim omotnicama.

Sve prijave su pristigle pravodobno.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnijeli su:

  1. Ivona Topić Ćerlek, Posrednica 1/3 Opuzen.
  2. Marijana Ćelić, Ulica kneza Branimira 20, Metković
  3. Roko Bebić, Ćelići 12, Podrujnica, Kula Norinska
  4. Marijana Vuletić, Mandarinska 27, Opuzen

Povjerenstvo je utvrdilo da kandidati: Ivona Topić Ćerlek, Marijana Ćelić, Roko Bebić,

ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će biti obavješteni pisanim putem.

Povjerenstvo je utvrdilo da je prijava Marijane Vuletić pravodobna i uredna i da ispunjava sve formalne uvjete.

Sukladno tome Povjerenstvo je utvrdilo

LISTU KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

  1. Marijana Vuletić

Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete provesti će se ponovna prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua koja će se održati u prostorijama Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1, dana 28. listopada 2021. godine (četvrtak) u 09:00 sati.

 

POVJERENSTVO

Tomislav Šimović

Marija Kapović

Ivanka Zonjić

Top
Skip to content