You are here

Poziv na prethodnu provjeru znanja PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA OPUZENA

Dana 05. listopada 2021. godine Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za imenovanje
pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Opuzena, na neodređeno vrijeme uz obvezni
probni rad u trajanju od tri mjeseca, analiziralo je pristigle prijave na natječaj objavljen u Narodnim
novinama dana 17. rujna 2021. godine, na web stranici Grada Opuzena www.opuzen.hr i na oglasnoj
ploči Grada Opuzena.

Utvrđeno je da su na natječaj pristigle 4 prijave u zatvorenim omotnicama.
Sve prijave su pristigle pravodobno.
Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnijeli su:
1. Ivona Topić Ćerlek, Posrednica 1/3 Opuzen.
2. Marijana Ćelić, Ulica kneza Branimira 20, Metković
3. Roko Bebić, Ćelići 12, Podrujnica, Kula Norinska
4. Marijana Vuletić, Mandarinska 27, Opuzen

Povjerenstvo je utvrdilo da kandidati: Ivona Topić Ćerlek, Marijana Ćelić, Roko Bebić,
ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će biti obavješteni pisanim putem.
Povjerenstvo je utvrdilo da je prijava Marijane Vuletić pravodobna i uredna i da ispunjava sve formalne
uvjete.
Sukladno tome Povjerenstvo je utvrdilo

LISTU KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE
1. Marijana Vuletić

Za kandidata koji ispunjava formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti
putem pisanog testiranja i intervjua koja će se održati u prostorijama Grada Opuzena, Trg kralja
Tomislava 1, dana 19. listopada 2021. godine (utorak) u 8:00 sati.
POVJERENSTVO
Tomislav Šimović
Marija Kapović
Ivanka Zonjić

KLASA: 112-02/21-01/03
URBROJ: 2148/03-21-3
Opuzen, 13. listopada 2021. godine

Top
Skip to content