RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području Grada Opuzena

U X. izbornoj jedinici na području Grada Opuzena određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. OPUZEN, OSNOVNA ŠKOLA, S.S. KRANJČEVIĆA 11

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u OPUZEN: IVANA MEŠTROVIĆA, JADRANSKA, JESENSKA, MANDARINSKA 1-49 (NEPARNI), OPUZENSKE BOJNE, POSREDNICA, PRAŠNICA, SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, STANKA PARMAĆA, VUKOVARSKA, ZAGREBAČKA, ZRINJSKO- FRANKOPANSKA 0-12 (PARNI), ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 1-13 (NEPARNI)

2. Biračko mjesto broj 2. OPUZEN, OSNOVNA ŠKOLA, S.S. KRANJČEVIĆA 11

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u OPUZEN: ANTE STARČEVIĆA, BARAKE, CELESTINA MEDOVIĆA, FORT OPUS, FOŠA, IVANA GUNDULIĆA, JAKOVA GOTOVCA, KNEZA DOMAGOJA, KRALJA TOMISLAVA, LUKE, MANDARINSKA 0-50 (PARNI), MATE PEČIĆA, MATICE HRVATSKE, NARONSKA, NERETVANSKIH GUSARA, NIKOLE NONKOVIĆA, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA, PIVČEVA KALA, PRANTRNOVO, SMOKOVO, STJEPANA RADIĆA, TINA UJEVIĆA, TISNO, ZADARSKA, ŽELJEZNIČKA STANICA, ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA, MIHOVILA PAVLINOVIĆA

3. Biračko mjesto broj 3. OPUZEN, SREDNJA ŠKOLA OPUZEN, TRG OPUZENSKE BOJNE 5

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u OPUZEN: KEKOVAC, PINOVAC, PODVORNICA, PUT ZLATINOVCA, STRIMEN, TRNOVSKA, ZRINJSKO- FRANKOPANSKA 15-229 (NEPARNI), 14-228 (PARNI) 2

4. Biračko mjesto broj 4. OPUZEN (VLAKA), SREDNJA ŠKOLA OPUZEN, TRG OPUZENSKE BOJNE 5

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BUK VLAKA: BANA JOSIPA JELAČIĆA, CREPINA I, CREPINA II, PRŽINOVAC: PRŽINOVAC

Prilozi sadržaju: