You are here

Sazvana 18. sjednica Gradskog Vijeća Grada Opuzena

XVIII. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena sazvana je za dan 23. prosinca 2022. godine (petak) s početkom u 1630 sati, u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

Dnevni red:

 1. Prijedlog zapisnika sa XVII. sjednice Gradskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Opuzena za 2022. godinu
 4. Prijedlog odluke o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Grada Opuzena
 5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2022. godinu
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2022. godinu
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2022. godinu
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Socijalnog programa Grada Opuzena za 2022. godinu
 9. Prijedlog odluke o Proračunu Grada Opuzena za 2023. godinu s projekcijom za razdoblje od 2024. – 2025. godine 
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opuzena za 2023. godinu
 11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Grada Opuzena
 12. Prijedlog Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Gradu Opuzenu za 2023. godinu
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2023. godinu
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2023. godinu
 15. Prijedlog Socijalnog programa Grada Opuzena za 2023. godinu
 16. Prijedlog Plana davanja koncesija u 2023. godini
 17. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opuzena u 2023. godini
 18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Opuzena za 2023. godinu
 19. Prijedlog Odluke o naknadi predsjedniku i vijećnicima Gradskog vijeća
 20. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače smještaja na području Grada Opuzena za 2023. godinu
 21. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi za područje Grada Opuzena za razdoblje od 2023. – 2025. godine
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opuzen

Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 5 građana.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content