You are here
Home > Novosti >

Sazvana 14. sjednica Gradskog Vijeća Grada Opuzena

XIV. sjednica Gradskog vijeća Grada Opuzena sazvana je za dan 28. srpnja 2022. godine (četvrtak) s početkom u 2000 sati u velikoj dvorani Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog zapisnika sa XIII. sjednice Gradskog vijeća
  2. Aktualni sat
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Opuzena
  4. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja Reciklažnim dvorištem Opuzen
  5. Prijedlog Odluke o jednokratnoj pomoći sufinanciranja nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole Opuzen s prebivalištem na području Grada Opuzena za nastavnu godinu 2022./2023.
  6. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Opuzen
  8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Opuzena
  9. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima za 2022. godinu

Sjednice Gradskog vijeća su javne

Na sjednicama može prisustvovati maksimalno 5 građana

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća, u pravilu prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Zahtjevi za prisustvovanje na sjednicama zaprimaju se e-mailom opuzen@opuzen.hr ili telefonom 020/671-139, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content