Dopuna dnevnog reda XIX. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena

Gradsko vijeće, Novosti, Obavijesti građanima|

Na temelju članka 95. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena“ br. 3/13 i 3/17) predlažem dopunu dnevnog reda XIX. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena koja će se održati u utorak, 28. svibnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Opuzena s početkom u 1330 sati

Iza točke 3. dnevnog reda, dodaju se nove točke koje glase:

4. „Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena za 2018. godinu

5. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Opuzena za 2018. godinu

6. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Opuzena za 2018. godinu

7. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Opuzena za 2018. godinu

8. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Grada Opuzena za 2018. godinu“.

NAPOMENA:
Građani mogu ostvariti neposredan uvid u rad Gradskog vijeća i istodobno se može osigurati nazočnost za maksimalno 10 osoba pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Comments are closed.

Close Search Window