Dopuna dnevnog reda XVIII. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena

Gradsko vijeće, Novosti, Obavijesti građanima|

Na temelju članka 95. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Opuzena (“Službeni glasnik Grada Opuzena“ br. 3/13 i 3/17) predlažem dopunu dnevnog reda XVIII. sjednice Gradskog vijeća Grada Opuzena koja će se održati u petak, 29. ožujka 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Opuzena s početkom u 14,00 sati.

Iza točke 9. dnevnog reda, dodaje se nova točka 10. koja glasi: “Prijedlog odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opuzena”.

NAPOMENA:
Građani mogu ostvariti neposredan uvid u rad Gradskog vijeća i istodobno se može osigurati nazočnost za maksimalno 10 osoba pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Comments are closed.

Close Search Window