Kategorija: Izdvojeno

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje od 2017. do 2022.
Objava

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje od 2017. do 2022.

Grad Opuzen započeo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Opuzena za razdoblje od 2017. do 2022. (dalje u tekstu Strategija razvoja turizma Grada Opuzena), temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa...

Završen projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska
Objava

Završen projekt Rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC97 – Jasenska

Izvođenje radova na ovom projektu započelo je u svibnju, a završeno u studenom 2018. godine. Radovi na rekonstrukciji ceste bili su praćeni velikim poteškoćama, ali uz suradnju svih sudionika u projektu došlo se do kvalitetnog konačnog rješenja predloženim načinom saniranja posteljice nedovoljne nosivosti, što je bio uzrok svih neočekivanih problema.

Objava

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Opuzenu

Projekt „Izgradnja i opremanja reciklažnog dvorišta u Opuzenu“ prijavljen je na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“, KK.06.3.1.03 dana 15. prosinca 2018. godine. Reciklažno dvorište će se graditi na česticama k.č.z. 386/8, 574/1. k.o. Opuzen I, a Republika Hrvatska Odlukom je darovala Gradu Opuzenu kat.čest. 574/1 k.o. Opuzen I, te je ministar, dr.sc....

Objava

Dječji vrtić i Sportsko-rekreacijska zona u Opuzenu

PROJEKTI SU SPREMNI! Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sufinanciralo je izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Opuzenu kroz Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini.