You are here
Home > Novosti >

Javni poziv posjednicima domaćih životinja

Ovaj Javni poziv upućuje se posjednicima domaćih životinja, koje su bez nadzora i lutaju, da ih zbrinu u roku od

42 dana od dana objave Poziva.

Protekom navedenog roka smatrat će se da su životinje napuštene (ničije) te da se vlasnik napuštanjem odrekao svoga prava vlasništva (sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).

Grad Opuzen će, po isteku roka od 42 dana, raspisati Javni natječaj za zbrinjavanje napuštenih životinja, ukoliko se napuštene životinje ne zbrinu sukladno ovom Javnom pozivu.

Prilozi sadržaju:

Top
Skip to content