You are here
Home > Novosti >

JAVNI POZIV za sve vlasnike/korisnike neregistriranih vozila, prikolica, brodica i drugih ostavljenih stvari na području Grada Opuzena

Pozivamo sve vlasnike/korisnike ostavljenih neregistriranih vozila, prikolica, brodica i drugih ostavljenih stvari, da u najkraćem mogućem roku ista uklone s javnih površina i sa površina u privatnom vlasništvu koje se nalaze uz javne površine (npr. ceste, parkove, zelene površine i sl.).


Komunalni redar će obići područje grada Opuzena i svim poznatim i nepoznatim vlasnicima ili korisnicima tako odloženih neregistriranih vozila, prikolica, brodica ili drugih ostavljenih stvari ostaviti obavijest o uklanjaju istog s javne površine ili s privatne površine koja graniči s javnom površinom, s rokom uklanjanja od 3 (tri) dana sukladno članku 123. Odluke o komunalnom redu.


Nakon isteka ostavljenog roka za uklanjanje vozila (3 dana) , komunalni redar će izvršiti ponovni nadzor, te ukoliko utvrdi da vlasnik/korisnik neregistriranog vozila, prikolica, brodica ili drugih predmeta na javnoj površini nije isto uklonio, isto će biti uklonjeno od strane komunalnog redara, putem treće osobe a o trošku vlasnika, odnosno korisnika, a vlasnik odnosno korisnik vozila će uz to biti kažnjeni za počinjeni prekršaj.

Top
Skip to content