Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena

Gradonačelnik Grada Opuzena raspisuje 

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Opuzena

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina-dvaju čestica u vlasništvu Grada Opuzena, građevinsko zemljište s izravnim pristupom na prometnu površinu-izdvojeno građevinsko područje izvan naselja:

1.k.č. zem. 1541/5 k.o. Opuzen I, z.k. uložak 3617, ukupne površine 2011 m2,

Tržišna vrijednost, kao i početna cijena zemljišta utvrđena je u iznosu od  588,67 kuna/m2,  odnosno ukupno 1.183.815,37 kuna.

2. k.č. zem. 1541/6 k.o. Opuzen I, z.k. uložak 3617, ukupne površine 1837 m2,

Tržišna vrijednost, kao i početna cijena zemljišta utvrđena je u iznosu od  588,67 kuna/m2,  odnosno ukupno 1.081.386,79 kuna.

Preuzmi dokument:

Prilozi sadržaju: