Obavijest o postupku javne nabave – Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu

Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu, Novosti, Obavijesti građanima|

Grad Opuzen pokrenuo je postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave „Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu“.

Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2019/S 0F2-0039354, dana 04. listopada 2019. godine.

Dokumentacija o nabavi u cijelosti je objavljena na internetskim stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Operativnom programu konkurentnost i kohezija, a slijedom prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ – KK.03.1.2.03.

Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti, predajom u EOJN RH, najkasnije do 29. listopada 2019. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 29. listopada 2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Naručitelja, zgrada Gradske vijećnice Grada Opuzena, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen.

ZA VIŠE INFORMACIJA:

Korisnik: Grad Opuzen
Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen
OIB: 31464373259
Osoba za kontakt: Nikolina Mrdalj, dipl.iur.
Kontakt podaci:
Tel: + 385 (0)20 670 139
Fax: + 385 (0)20 672 059 e-mail: www.opuzen.hr; www.strukturnifondovi.hr

 

Prilozi sadržaju:

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content