Sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu – Gradu Opuzenu odobreno 1.942.837,89 kuna

Novosti|

Na temelju Odluke o objavi Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu KLASA: 402-07/19-02/1, URBROJ: 538-06-1-1/218-19-7 od 27. lipnja 2019., Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

Predmet Javnog poziva je bila dodjela sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.

Temeljem Zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta „Izgradnja II. faze komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni u Opuzenu” (referentni broj zahtjeva: JPF.2019.-5.304.) za Grad Opuzen je donesena Odluka o sufinanciranju provedbe EU projekta u iznosu od 1.942.837,89 kuna.

Prilozi sadržaju:

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content