Obavijest: Polaganje kabelske mreže

U svrhu priključenja na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a sutra će se početi sa izvođenjem radova na javnoj površini od zgrade gradske uprave do obližnjeg parkinga na „Čatrnji”.

U četvrtak će se radovi nastaviti od parkinga na „Čatrnji” do križanja ulica Stjepana Radića i Stanka Parmaća, a u petak od spomenutog križanja do šahta u križanju ulica Žrtava Domovinskog rata i Stanka Parmaća.

Radovi će se sastojati od iskopa rova 0,8 x 0,4 m u dužini od 163 m i uvlačenja novog kabela u kabelsku kanalizaciju.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi će se odgoditi.